Det är inte möjligt för Maria att hjälpa alla som hör av sig eftersom det finns tusentals utförsäkrade i Sverige. Ta en första kontakt via formuläret – Maria återkopplar oavsett.

Är ni i en liknande sits som Maria varit i? Får ni inte rätt till den hjälp som borde erbjudas? Ni kanske inte ens vet vilka rättigheter ni har? Har eventuellt den sjuke även blivit felbehandlad, hamnat utanför vårdgarantin eller blivit utförsäkrad som följd av sin sjudom. Behöver du ta strid med myndigheter för både den som är sjuk men även som anhörig? Det kan handla om att ta reda på hur ett beslut kan överklagas, vem kan man vända sig till, finns liknande rättsfall och även kanske prejudikat?

Är det någon idé att överklaga och hur bör en överklagan utformas? Det kan vara svårt att veta vilken ände du bör börja i för att räta ut alla frågetecken så att inte all fokus hamnar på det administrativa – det finns trots allt en patient som behöver hjälp och stöd och som kanske är alldeles för sjuk för att klara av allting på egen hand.

ANLITA MARIA – Maria är en helt vanlig “Svensson”. Hon är inte utbildad jurist eller akademiker överhuvudtaget. Hon har heller ingen erfarenhet av myndighetsutövning. Maria är bara anhörig och insåg när hennes mamma blev allvarligt sjuk att hon var tvungen att göra något för att inte mamman skulle bli vräkt om hon nu mot all förmodan överlevde …  I mer än tre år kämpade Maria för sin mamma som inte bara blev utförsäkrad, arbetsgivaren klarade inte att erbjuda henne rätt åtgärder för att hon skulle kunna återgå till sin anställning. Marias starka vilja där fokus låg på att inte ge sig – resulterade i skadestånd och ersättningar med sexsiffriga belopp.

Kontakta Maria för att se om hon kanske kan vara behjälplig på något sätt utifrån sin egen erfarenhet.